Over ons

Vrienden van de Stevenskerk

Over de Vrienden van de Stevenskerk


Stichting Vrienden van de Stevenskerk

E-mail: vrienden@stevenskerk.nl

Rabobank 13.58.28.678

IBAN: NL75 RABO 0135 8286 78

RSIN nummer: 805452059


Bezoekadres

Stichting Vrienden van de Stevenskerk

Stevenskerk

Sint Stevenskerkhof 62

6511 VZ Nijmegen


Postadres

Stichting Vrienden van de Stevenskerk

Kerkboog 2

6511 VX Nijmegen


De Stichting “Vrienden van de Stevenskerk” is een ANBI-instelling.


Bestuur van de Stichting Vrienden van de Stevenskerk

  • voorzitter: Peter Tak
  • secretaris: Erik Jansen
  • penningmeester: Mevrouw drs. K. van Eldonk RA


Doelstellingen

  • Het verschaffen van steun in de meest ruime zijn aan de Stichting Stevenskerk
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande  in de ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. (het ontplooien van activiteiten gericht op het genereren van fondsen, het benaderen van donateurs ter verkrijging van financiële middelen, het opzetten van projecten met als doel het verwerven voormelde middelen.)


Beleidsplan

Het beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Stevenskerk sluit naadloos aan bij het beleidsplan van de Stichting Stevenskerk. De Stichting is een instelling met culturele doelstelling, met als concreet doel het ondersteunen van de cultureel-maatschappelijke doelstelling van de Stevenskerk. Belangrijk doel van de Stichting Vrienden van de Stevenskerk  is het bijeenbrengen van financiële middelen voor het structureel onderhoud van de kerk.  Hierbij kan gedacht worden aan projecten als het onderhoud van het orgel, de toegankelijkheid van de kerk, het bruikbaar maken van de kerk door haar te verwarmen, het onderhoud van historische onderdelen, als bijvoorbeeld het houtwerk en de fresco’s.


Overige relevante ANBI-gegevens

  • Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Stevenskerk is onbezoldigd.
  • De Stichting Vrienden van de Stevenskerk heeft geen personeel in dienst.
  • De afgelopen jaren zijn er enkele concrete projecten aan de orde geweest, zoals de financiële ondersteuning voor een nieuwe geluidsinstallatie, een donatie voor de nieuwe ontvangstbalie, het ter beschikking stellen van middelen voor de restauratie van en het mobiel maken van twee kroonluchters en de medewerking aan de professionele werving van nieuwe vrienden en Steveniers.


Downloads


Bezoek ook www.stevenskerk.nl.

Copyright 2014 © Alle rechten voorbehouden

Culturele ANBI